17 February, 2009

Op naar Varna !


Tweemaal reeds reisde SPH docente Astrid Delleman af naar Bulgarije met 2 doelen voor ogen: kennismaking met de de Association for Support for People with Mental Disabilities en mogelijkheden tot samenwerking verkennen en in kaart te brengen. Al snel bleek dat deze gerenommeerde organisatie een pionier is op het gebied van gehandicapte zorg en een voorbeeldfunctie heeft in Varna. Ook al verliepen de gesprekken vaak via tolken, duidelijk werd dat men grote behoefte had aan praktische werkwijzen en materialen om te werken met de cliƫnten om goede resultaten te boeken.
Dit was dan ook de directe aanleiding voor de docent om tijdens het 2e bezoek samen met twee 4e jaars SPH studenten meer in te zoomen op de concrete wensen t.a.v. de samenwerking met de opleiding SPH.
Aan het einde van het bezoek konden de meereizende studenten o.a. aan bestuursleden verslag doen van hun impressies en thema’s voorstellen waaraan gewerkt zou worden tijdens het 3e bezoek. Want het was vanaf het begin af aan helder: studenten zouden een belangrijke rol gaan krijgen in de invulling van de samenwerking.
Heel concreet werd het toen de studenten in hun terugkoppeling suggesties deden voor de invulling van een 6 tal workshops (van 3 uur) die zij zelf zouden leiden samen met medestudenten in het kader van hun afstudeertraject. Deze trainingen zouden dan vervolgens weer een follow up krijgen waarbij de studenten assisteren om het geleerde toe te passen in de praktijk met de cliƫnten.
Al met al was het een indrukwekkende reis, waarin de studenten een bijzonder actieve rol vervulden om via een behoefteanalyse te komen tot een concrete invulling van de deskundigheidsbevordering van de hulpverleners. De uitgebreide observaties en in-depth interviews met de hulpverleners van Villa Riviera hebben daarvoor de basis gelegd.