23 May, 2013

Social Work Brugge visits Rotterdam with more than 100 students

A contribution in Dutch by guest blogger: Johan Bertels from Belgium


Het eerste jaar Sociaal Werk uit Brugge trok van 6 tot 8 mei naar de Hogeschool Rotterdam om er samen met Nederlandse studenten te werken rond Inter Cultural Learning (ICL).  Dit aan de hand van interactieve en ervaringsgerichte  Non Formal Education Methoden.  Zij werden vergezeld door 5 docenten en een collega van de University of South Wales (UK) .  Vlaamse en Nederlandse studenten die daarvoor kozen, konden de module dan ook in het Engels volgen.   De groep werd ook vergezeld door een onderzoeker  die participerend observeerde.  Daarnaast werden ook alle studenten bevraagd over hun ICL ervaring, dit in het kader van het onderzoek “Visies, concepten en drempels in het intercultureel leren” van het Thucydides fonds.
De opleiding Sociaal Werk koos voor Rotterdam als locatie om het ICL verhaal te brengen omwille van de meerwaarde van de grote diversiteit in de stad en aan de Hogeschool.  Voor toekomstige sociaal werkers is het zeer belangrijk om met diversiteit te kunnen omgaan.  Op de laatste dag namen de Nederlandse studenten de HOWEST studenten in kleine groepjes met het openbaar vervoer mee naar de multiculturele wijken en buurten.   Ook het verblijf in Maritime hotel – het vroegere zeemanshuis – droeg bij tot de ontmoeting met andere culturen.   Met deze  “massa-mobiliteit” proeven de eerste jaars voor het eerst van een korte, maar intense internationale ervaring.  De gemeenschappelijke taal zou hierbij een drempelverlagend effect moeten hebben, maar toch bleken we vaak een “anders soort”  Nederlands  te spreken, wat regelmatig tot grappige  misverstanden aanleiding gaf.